INFOLINIA: 
+48 34 314 03 10
801 90 00 88
A A A Kontrast:
A++ A+ A Czcionka:

Dofinansowanie likwidacji barier w komunikowaniu się i  technicznych.

    W ramach ww. zadania dofinansowywane są między innymi podnośniki wannowe, podnośniki transportowo-kapielowe, system automatycznego otwierania drzwi SAM, szyny i rampy, specjalistyczne telefony, specjalistyczne wyposażenie domu: sztućce, armatura, chwytaki.

Dofinansowanie wynosi do 80% kosztów zakupu. Nie jest to refundacja - przed zakupem z wnioskodawcą zawierana jest umowa. Dokumentacje składa się w przypadku osoby mieszkającej na terenie miasta w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej. W przypadku osoby mieszkającej na terenie powiatu w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie.

Wymagane załączniki do wniosku o dofinansowanie:

  • Orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności (lub równoważne);
  • Zaświadczenie lekarza specjalisty potwierdzające konieczność zakupu konkretnego urządzenia w ramach likwidacji barier w komunikowaniu się i technicznych;
  • Kosztorys celu dofinansowania (faktura pro-forma);
  • Wniosek o dofinansowanie ze środków PFRON.


Po przyznaniu dofinansowania klient musi dokonać zakupu a odebraną fakturę określająca całkowitą wartość sprzętu z informacją o wartości wpłaty własnej przedstawić w MOPS lub PCPR. Brakująca kwota zostanie przelana na konto sprzedawcy.

Przykład: Na prośbę klienta lekarz uzasadnia potrzebę stosowania podnośnika wannowego. Wartość urządzenia to 2200,00zł, więc kwota dofinansowania wyniesie 1760,00zł. Wpłata własna klienta wyniesie 440,00zł.

Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych.

    W ramach ww. zadania dofinansowywane jest przystosowywanie budynków i lokali do potrzeb osób niepełnosprawnych między innymi budowa podjazdu, montaż platform, krzesełek dźwigowych, montaż wind i podnosników, remonty pomieszczeń.

Dofinansowanie wynosi do 80% kosztów. Nie jest to refundacja - przed zakupem z wnioskodawcą zawierana jest umowa. Dokumentacje składa się w przypadku osoby mieszkającej na terenie miasta w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej. W przypadku osoby mieszkającej na terenie powiatu w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie.

Wymagane załączniki do wniosku o dofinansowanie:

  • Orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności (lub równoważne) zawierające przyczynę niepełnosprawności potwierdzającą trudności w poruszaniu się osoby niepełnosprawnej;
  • Podstawa prawna zameldowania w lokalu w którym ma nastąpić likwidacja barier;
  • Kosztorys inwestorski, projekt, pozwolenie na budowę (w koniecznych przypadkach);
  • Zgoda właściciela budynku w którym ma nastąpić likwidacja barier (w koniecznych przypadkach), przyjęte pełnomocnictwo inwestora zastępczego;
  • Wniosek o dofinansowanie ze środków PFRON.


Inne żródła pomocy finansowej.

    Szanowni Państwo. Pomoc finansowa ze strony PCPR i MOPS nie pokrywa w całości wartości inwestycji. Środki, którymi dysponują ww. ośrodki pochodzą od Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Nie naruszają one budźetów Gmin i Miast. Warto zwrócić się o pomoc do Gmin i Urzędów Miast. W naszej pracy często zdarzało się tak, że to również te jednostki współfinansowały inwestycje.

Jeżeli jesteście Państwo członkami spółdzielni mieszkaniowych to właśnie spółdzielnie powinny dostosować budynki do Państwa potrzeb i umożliwić wydostanie się z budynków. Dlatego też bardzo często współfinansują one inwestycje związane z montażem wind czy budową podjazdu.

KONTAKT

LIFT PLUS PL Kaczmarczyk Spółka Jawna
ul. Strażacka 33
42-263 Wrzosowa k. Częstochowy
tel./fax: +48 34 314 03 10, biuro@liftplus.pl

NIP: 5732847661
KRS: 0000490001
REGON: 243435020