INFOLINIA: 
+48 34 314 03 10
801 90 00 88
A A A Kontrast:
A++ A+ A Czcionka:

Informujemy, że administratorem Pani/Pana danych osobowych jakie otrzymaliśmy w ramach zapytania lub zgłoszenia jest Jurajska Fabryka Wind Kaczmarczyk Sp. Jawna, ul. Koksowa 6AB. Dane osobowe będą przetwarzane w celu wygenerowania oferty, odpowiedzi na zadane pytania, odpowiedzi na zgłoszenie reklamacyjne czy też przygotowania umowy. Przetwarzanie danych osobowych jest konieczne do realizacji wskazanych wyżej zakresów naszego działania. Udostępnianie danych jest dobrowolne, jednak w przypadku braku zgody na ich udostępnienie, nie będziemy mogli dla Państwa wykonać wyżej wspomnianych zakresów działania.

 

Podstawa prawna to przepisy zawarte w ROZPORZĄDZENIU PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ( tzw. RODO).

 

Dane osobowe będą przetwarzane do czasu określonego w przepisach lub zgłoszenia sprzeciwu. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych, jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych przez Jurajską Fabrykę Wind Kaczmarczyk Sp. Jawna narusza przepisy o ochronie danych osobowych. Przetwarzane przez nas Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do podmiotów zagranicznych. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane automatycznie czy też profilowane.

 

Przysługuje Pani/Panu prawo: dostępu do swoich danych osobowych; do ich usunięcia; do ich sprostowania; ograniczenia przetwarzania; prawo do przenoszenia danych; prawo do wniesienia protestu wobec ich przetwarzania w dowolnym czasie. W zakresie w jakim wykorzystanie podanych przez Panią/Pana informacji opiera się na udzielonej przez Panią/Pana zgodzie, ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym czasie. Jakiekolwiek Pani/Pana sprzeciw czy żądanie dotyczące zgody lub też pytania dotyczące przetwarzania danych osobowych prosimy wysłać na adres e-mail: biuro@fabrykawind.pl

KONTAKT

Jurajska Fabryka Wind Kaczmarczyk Sp. Jawna
(dawniej Lift Plus Pl)
ul. Koksowa 6 AB
42-202 Częstochowa
tel./fax: +48 34 314 03 10, biuro@fabrykawind.pl

NIP: 5732847661
KRS: 0000490001
REGON: 243435020